Լավագույն տասնյակը
տղամարդկանց
1   Արոնյան Լևոն 2784
2   Սարգսյան Գաբրիել 2689
3   Հակոբյան Վլադիմիր 2675
4   Մովսիսյան Սերգեյ  2660
5   Մելքումյան Հրանտ 2646
6   Հովհաննիսյան Ռոբերտ  2632
7   Գաբուզյան Հովհաննես 2620
8   Գրիգորյան Կարեն 2616
9   Փաշիկյան Արման 2612
10   Անդրիասյան Զավեն 2602
Լավագույն տասնյակը
կանանց
1   Դանիելյան էլինա 2445
2   Մկրտչյան Լիլիթ 2434
3   Կուրսովա Մարիա 2319
4   Գալոյան Լիլիթ 2296
5   Գևորգյան Մարիա 2257
6   Անդրիասյան Սիրանուշ 2257
7   Բաբայան Արմինե 2202
8   Հայրապետյան Աննա 2184
9   Գաբոյան Սուսաննա 2175
10   Աղաբեկյան Լիանա 2160

Օրացուցային պլան

     2017 թ.                                   

                           բեռնել`

               Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

             1/16 եզրափակիչ   մրցաշար

          11-19  հուլիսի

                

1/8 եզրափակիչ մրցաշար

             1-10 օգոստոսի

                

1/4 եզրափակիչ մրցաշար

             15-24 օգոստոսի

                

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

          8-17 սեպտեմբերի

                 

եզրափակիչ մրցաշար

         15-23 դեկտեմբերի

                 

Պ Ա Տ Ա Ն Ե Կ Ա Ն         Ա  Ռ  Ա  Ջ  Ն  Ո Ւ  Թ  Յ  Ո Ւ  Ն  Ն  Ե  Ր

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

     3-12  հոկտեմբերի

    

եզրափակիչ մրցաշար

     16-25 հոկտեմբերի       

Ո  Ր  Ա  Կ  Ա  Վ  Ո  Ր  Մ  Ա  Ն     Մ  Ր  Ց  Ա  Շ  Ա  Ր  Ե  Ր

         

4-րդ կարգի համար

   4-12 փետրվարի                 

             14-22 մարտի    

20-27 մայիսի
23-30 հունիսի
27 հոկտեմբերի- 4 նոյեմբերի       

3-րդ կարգի համար

          4-12 ապրիլի

                 

 2-10 հունիսի

            9-18  նոյեմբերի

2-րդ կարգի համար

   

       18-27 ապրիլի

                  

           22  նոյեմբերի- 1 դեկտեմբերի

              1-ին կարգի համար

         29 ապրիլի

         7 մայիսի

                

   5-14  դեկտեմբերի

                           Վ Ա Ր Կ Ա Ն Ի Շ Ա Յ Ի Ն        Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր Ե Ր

ԳԱՐՈՒՆ - 2017

           2-10 մարտի

ԱՄԱՌ - 2017

                13-22 հունիսի        

ԱՇՈՒՆ-2017

            22 սեպտեմբերի

             1  հոկտեմբերի

             

Ա Ր Ա Գ     Շ Ա Խ Մ Ա Տ

Հաղթանակի օրվան նվիրված 

           9 մայիսի

                

ՀՀ օրվան նվիրված 

 28  մայիսի

Սահմանադրության օրվան նվիրված

 5 հուլիսի

Անկախության օրվան նվիրված

                    21 սեպտեմբերի

1/2 եզրափակիչ մրցաշար

1-ին փուլ

       24 սեպտեմբերի                 

2-րդ փուլ

  15 հոկտեմբերի

3-րդ փուլ

             5  նոյեմբերի

               

4-րդ փուլ

  19 նոյեմբերի

     եզրափակիչ մրցաշար

           24 դեկտեմբերի

               

                         Ա Մ Ա Ն Ո Ր Յ Ա       Կ Ա Յ Ծ Ա Կ Ն Ա Յ Ի Ն      Մ Ր Ց Ա Շ Ա Ր

Կայծակնային մրցաշար

             29 դեկտեմբերի